The safe school

Comenius nieuwsbrief

november 2004

 

Ouders en andere belangstellenden,

 

Voor u ligt de 2e nieuwsbrief van het Comeniusproject “the Safe School”. Het lijkt ons leuk om u als ouder, leerkracht of andere belangstellende op de hoogte te houden van ons Comeniusproject.

Een project duurt altijd 3 jaar en er moeten altijd minstens scholen uit 3 verschillende landen aan meedoen.

De Italiaanse school heeft voor dit schooljaar geen toestemming gekregen om mee te doen met project. Gelukkig heeft onze

“oude” partnerschool in Tsjechië wel toestemming gekregen en kan het project gewoon doorgaan. Tot onze verrassing bleek ook een nieuwe partnerschool uit Braila, Roemenië op de valreep toestemming te hebben gekregen.

De scholen die dit jaar meedoen zijn:

  1. De Beatrixschool, Haarlem, Holland
  2. Kirkby Stephen Primary School, Kirkby Stephen, Cumbria, Engeland
  3. Zakladni Skola Kobyli, Moravie, Tsjechie
  4. Scoala Tichilesti, Braila, Roemenie

 

 

Met de Italiaanse school blijven we wel contact houden.

5. Direzione didattica Statale di san Casciano V.P., San Casciano, Toscane, Italie

 

Wat vindt u in deze nieuwsbrief?

q       Comeniusproject op de Beatrixschool

q       Verslag van de startconferentie in Tsjechië

q       Een korte omschrijving van de nieuwe scholen

q       Wie was Comenius

q       Wat gaan we dit jaar doen

q       E-mail en Internetadressen

 

Heel graag hoor ik reacties op deze nieuwsbrief, dit kan via uw eigen school of direct via Email. U vindt alle Emailadressen en websites aan het einde van deze nieuwsbrief.

 

Ingrid Luntz-Slooten

Duo-directeur Beatrixschool

Coőrdinator Comeniusproject

 

www.comeniussafeschool.nl (in het engels)

 

 

 

Internationalisering en het Comeniusproject op de Beatrixschool.

De Beatrixschool kent al een lange traditie van internationalisering.

Zo hebben we 10 jaar lang een uitwisseling gehad met een school in Osnabrück, Duitsland. Leerlingen van de Duitse school kwamen een weekje bij ons op bezoek en daarna gingen onze achtste groepers een weekje naar Duitsland.

Verschillende leerkrachten hebben deelgenomen aan studiereizen naar het buitenland. Veel van deze reizen hebben hun invloed gehad op onze school. Denkt u maar eens aan ons tutorsysteem en het filosoferen in groep 8.

Ook hebben we al eerder deelgenomen aan een Comeniusproject. Het huidige project is ons derde. Eerder deden we mee met het project “de school en zijn omgeving” met scholen in Engeland, Belgie, Griekenland en Oostenrijk. Ook het tweede project “European children in distance learning” met scholen in Engeland, België, Griekenland en Tsjechië was een succes. Nu zijn we in een tweede jaar van het project “de veilige school”. Vorig jaar hebben we veiligheidsvraagstukken met de andere scholen uitgewisseld (en zijn tot de slotsom gekomen dat het hier allemaal wel meevalt). Dit jaar gaan we verder. U heeft al allemaal de enquête over veiligheid in en rond de school gekregen. Ook de leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben deze enquête ingevuld.

 

Verslag van de startconferentie in Tsjechië

Begin oktober ontmoetten we de partnerscholen in Kobyli, Tsjechië. Voor ons was het een weerzien in Kobyli, aangezien we i.v.m. een eerder project hier al een aantal keren geweest waren. We waren verbaasd te zien hoe in korte tijd de school volledig was opgeknapt. In onze gesprekken met Vlastimil, de directeur van de school, bleek dat hij weinig moeite hoeft te doen om middelen voor de school te krijgen. Wel iets anders als bij ons (gelukkig loopt het met het kleuterplein nu goed, maar wat hebben we daar een moeite voor moeten doen!)

Na een lange reis ontmoetten we de anderen. Een weerzien met de afgevaardigden uit Engeland en kennismaken met Anca en Florena, de leerkrachten uit Roemenië (zij hadden twee dagen in de trein moeten zitten om er te komen). Vrijdag bezochten we de school, waar de vlaggen van de bezoekende landen al stonden te wapperen. De Tsjechische leerkrachten gaven aan het belangrijk te vinden om contact te hebben met de mensen van het project. We gingen dus de hele school door. Twee kinderen legden ons bezoek vast met een videocamera en we werden ook geïnterviewd voor de schoolkrant. Dit ging in het duits en engels.De school heeft een grote kantine. Alle kinderen eten op school en de kantine voorziet ook een aantal oudere mensen van het dorp van middageten. Na de lunch op school werden we bij de burgemeester verwacht. Sinds de laatste keer dat we er waren is er een andere burgemeester verkozen. Zij legde uit dat het dorp op het moment een grote economische groei doormaakt en hoe belangrijk zij het vindt dat juist de school contacten met het buitenland onderhoudt.

Na de ontvangst terug op school hielden we onze vergadering. We maakten afspraken wat we dit jaar allemaal gaan doen en wanneer.

’s Avonds ging het dorpsmuseum speciaal voor ons open. Na een uitgebreide rondleiding door de museumdirectrice werden we naar een zaaltje in het museum gebracht waar veel van de Tsjechische collega’s waren en zij voor ons een buffet hadden gemaakt. Ook proefden we de nieuwe wijn, de burtschak. Het dorp ligt in het hart van het wijn gebied van Moravië. Het heeft ongeveer 700 huizen en 400 wijnkelders. Vrijwel iedereen heeft naast zijn/ haar gewone werk ook een stuk wijngaard en werkt in de wijn. Ook nu weer gaven de Tsjechen hun gezang ten beste. Ze kennen vele traditionele liederen en hebben behoorlijk geschoolde stemmen.

Zaterdag was voor ieder een vrije dag. Wij bezochten de stad Bratislava.

Zondag bezochten we met de groep het geboortehuis van Jan Amos Komensky of wel Comenius. In het dorp Uhersky Brod bezochten het Comeniusmuseum. (verder in deze nieuwsbrief staat iets meer informatie over Comenius. Voor wie verder geïnteresseerd is in Comenius staat in Naarden ook een Comeniusmuseum).

Later bezochten we het kuurdorp Lazne Luhakovice met medicinale bronnen. We kregen speciale drinkbekertje met een tuitje. Bij de eerste bron namen we nog een ferme slok. Maar aangezien het naar zout en zwavel smaakte waren we bij de volgende bronnen heel wat voorzichtiger. Er werd volgehouden dat het heel gezond voor je was.

Tussendoor werd heel veel met de anderen gesproken en onderwijzers eigen ging dat heel veel over het onderwijs in de verschillende landen.

Maar met de Roemenen spraken we ook over hun land en hun omgeving en dat maakte grote indruk. De school ligt in een agrarisch gebied in een klein dorpje Tsichilesti vlakbij de grote stad Braila. Het is een erg arme omgeving. Er zijn grote gezinnen die geen geld hebben. Zo zijn er kinderen op school die nog nooit nieuwe kleren hebben gehad. Soms geen schoenen hebben. En ook voedsel is iets wat niet algemeen toegankelijk is. Degenen die op de boerderij zelf wat verbouwen hebben nog wat, maar in de winkels is weinig. Anca vertelde dat een moeder aan haar kwam vragen of zijn voor haar dochter misschien wat te eten heeft. Anca kan daar natuurlijk niet structureel op in gaan omdat er dan nog veel meer komen. Dit meisje haalt op weg van huis naar school de pitten uit de zonnebloemen om iets in haar maag te krijgen….

De school heeft 1 computer en dat is al veel. Geen computerles voor kinderen dus.Ook aan materiaal (boeken, schriften, schrijfgerei) is een groot gebrek. Ouders moeten dit zelf betalen en hebben daar geen geld voor. Een gemiddeld onderwijzer verdient omgerekend 150 euro. Op de lijst van best betaalde banen staan ze 5e (artsen staan op nr. 1), maar het is tegen de armoedegrens. Anca heeft geen partner en kan zich met 1 salaris geen eigen woonruimte veroorloven, ze woont nog bij haar ouders.

Voor Anca en Florena was het de eerste keer dat ze in het buitenland kwamen. Splinternieuwe paspoorten. En waarschijnlijk nieuwe kleren. Wat moet dit voor hen een rib uit het lijf zijn! Meestal zit er voor de vakantie niet meer in dan 1 weekje aan de Zwarte Zee. De meeste kinderen van de school zijn nog nooit op vakantie geweest.

En dit is allemaal gewoon in Europa.

Het laat je weer eens relativeren hoe ontzettend rijk we hier zijn.

Maandag’s bezochten de anderen de aangrenzende kleuterschool en wij gingen weer richting Haarlem, met veel om over na te denken.

  

Een korte schets van de nieuwe scholen:

 

Zakladni Skola Kobyli

In 1581 is voor het eerst sprake van een basisschool in Kobyli, Tsjechië. De leerlingen hebben nu les in het nieuwe gebouw dat stamt uit 1961. We hebben 16 klaslokalen, 5 kabinetten (leerkrachtenkamertjes) en een speciaal lokaal voor biologie, scheikunde en een talenpracticum. In 1984 is een stuk aan de school bijgebouwd. In dit gedeelte is een kantine , een computerlokaal en de naschoolse opvang. De gangen zijn veranderd in kindergalerieën. In elk lokaal is een computer aangesloten op Internet. De laatste jaren is de school grondig opgeknapt, zo is bijv. de gymzaal geheel opnieuw ingericht.

De school wordt niet alleen bezocht door kinderen uit Kobyli maar ook uit de buurdorpen Vrbice en Brumovice. Er zijn ongeveer 310 leerlingen, 20 leerkrachten en 3 juffen voor de naschoolse opvang. Gedurende het schooljaar doen onze leerlingen mee aan veel wedstrijden (zoals voor verschillende vakken, kunst en ook sportwedstrijden) Basketbal is sport nummer 1 voor zowel jongens als meisjes.

De school besteedt veel tijd en aandacht aan kunst (computer graphics), zingen en computervaardigheden. In veel van deze wedstrijden zijn onze leerlingen succesvol.

Onze leerlingen volgen verder zwemlessen (3e klas), skilessen (7e klas) en al onze leerlingen gaan enkele malen per jaar naar het theater.

Ook hebben we een schoolkrant.

Het Comeniusproject is een goede gelegenheid om meer te leren over andere landen, scholen, manier van leven enz. Het is een goed gevoel voor de kinderen om te weten dat ergens anderen kinderen en volwassenen wachten op "iets uit Kobyli". De mogelijkheid om met bezoekers andere talen te spreken wordt gezien als een onverwachte prijs voor leren.

 

Scoala Tichilesta, Braila, Roemenie

De school uit Tichilesti ligt in de provincie Braila, In het Zuidoostelijke deel van Roemenie. Het dorpje Tichilesti ligt ongeveer 20 km van de stad Braila, in een agrarische regio.

De boeren van Tichilesti hebben kleine boerderijtjes met vee (schapen, koeien en varkens) en ze werken in de landbouw (groentes, graan)

 

De school is gesticht in 1840 en heeft een lange traditie. De leerlingen winnen veel prijzen in Roemeense competities (voor Roemeense taal, wiskunde, biologie en sport)

The School was founded in 1840, it has a long tradition, our children bringing a lot of prizes and diplomas at different competitions

Er zijn nu op school zo’n 320 leerlingen in 16 groepen. De lagere school heeft 8 groepen (leeftijd 7 – 11) en de “lower secondary”8 groepen (leeftijd 11 – 15).

 

De school heeft meer dan 20 leerkrachten, heeft labarotoria voor scheikunde en biologie en een sportzaal.

Er zijn lessen in de ochtend en de middag.

In de lagere school alle vakken worden gegeven door 1 leerkracht (behalve voor godsdienst en vreemde talen).

In de “lower secondary” zijn gespecialiseerde leerkrachetn voor elk vak: Roemeens, Engels, Frans, enz.

Aan het einde van de school is een examen georganiseerd door elke vakgebied, gebaseerd op de methodologie van het ministerie van Educatie en Onderzoek.

 

 

Afgestudeerden krijgen een diploma waarmee ze toelatingsexamen kunnen doen voor “upper secondary school”.

 

Wie was Comenius?

Jan Amos Komenský, zoals zijn Tsjechische naam luidt, werd in 1592 geboren in Moravië. Het was in de tijd van de godsdiensttwisten. Na zijn studie theologie en filosofie werd hij in 1618 tot geestelijke  van de Boheemse broederschap gewijd en werd aangesteld als leraar en predikant. De spanning tussen katholieken en protestanten werden zo groot dat de 30-jarige oorlog begon. De protestanten werden in Bohemen onderdrukt. Comenius verloor in die tijd zijn vrouw en 2 jonge kinderen aan de pest. Hijzelf moest vluchten voor de onderdrukking. Zo begon een lange zwerftocht, die pas zou eindigen toen hij in 1656 als vluchteling gastvrij werd ontvangen door een rijke koopmansfamilie in Amsterdam. Hier kon hij zich tot zijn dood in 1670 wijden aan zijn theologisch, filosofisch en pedagogisch werk.

Comenius is in Nederland vooral bekend als pedagoog, maar voor hemzelf was opvoedkunde een voorwaarde voor wat hij noemde: de verbetering van de menselijke dingen.  Hij achtte een juiste opvoeding van de jeugd van essentieel belang.

Hij vond dat alle kinderen onderwijs moesten genieten, arm of rijk, jongen of meisje, ongeacht huidskleur of godsdienst. Bovendien vond hij dat er veel plaatmateriaal in het onderwijs komen moest. Vooral bij het leren van vreemde talen vond hij dat belangrijk. Van hem is de uitspraak “Eèn beeld zegt meer dan duizend woorden”.

Hij was een voorbeeld voor mensen als Maria Montessori, Fröbel en Pestalozzi. Zijn denkbeelden zijn in stand gebleven tot nu.

Het Comeniusproject doet deze verlichte en zijn tijd ver vooruit zijnde man eer aan.

 

Wat gaan we dit schooljaar doen:

 

De vorige nieuwsbrief van april 2004 kunt u opvragen bij Ingrid Luntz-Slooten.

Email en websites

 

Projectsite

www.comeniussafeschool.nl

 

Kirkby Stephen Primary School

Nateby Road

Kirkby Stephen

Cumbria

CA 17 4 AE

England GB

Telefoon:  00 44 17683 71387

Email: head@kirkbystephen-pri.cumbria.sch.uk

Website: www.kirkbystephenpri.org.uk

 

Direzione didattica Statale di san Casciano V.P.

Via Empolese 14

50026 San Casciano V.P.

Florence

Italy

Telefoon: 00 39 055 820 171

Email: elementaire_machiavelli@tin.it

Website:

 

Zakladni Skola Kobyli

Skolni 661

691 10 Kobyli

Tsjechie

Telefoon: 00420 519 431 147

Email: skola@zskobyli.cz

Website: www.zskobyli.cz

 

Scoala Tichilesti

69

RO-6167 Braila

Roemenie

Telefoon: 004000000 402 396 21000

Email: sctichilesti2004@yahoo.com

Website:

 

Beatrixschool

Blinkertpad 3

2015 EX Haarlem

Holland

Telefoon: 00 31 23 5242255

Email: info@beatrixschoolhaarlem.nl

Website: www.beatrixschoolhaarlem.nl