The safe school

Comenius nieuwsbrief

april 2004

 

Ouders, leerkrachten en andere belangstellenden,

 

Voor u ligt de nieuwsbrief van het Comeniusproject “the Safe School”. Het lijkt ons leuk om u als ouder, leerkracht of andere belangstellende op de hoogte te houden van ons Comeniusproject.

Een project duurt altijd 3 jaar en er moeten altijd minstens scholen uit 3 verschillende landen aan meedoen.

Aan dit project doen op dit moment 3 scholen mee:

  1. De Beatrixschool, Haarlem, Holland
  2. Kirkby Stephen Primary School, Kirkby Stephen, Cumbria, Engeland
  3. Direzione didattica Statale di san Casciano V.P., San Casciano, Toscane, Italie

 

Wat vindt u in deze nieuwsbrief?

q       Een korte omschrijving van het project, waarom een Comeniusproject

q       Hoe wij tot dit Comeniusproject zijn gekomen.

q       Een korte omschrijving van elke school

q       Wie was Comenius

q       Waarom bezoeken leerkrachten elkaars school?

q       Toekomstplannen

q       Email en Internetadressen

 

Heel graag hoor ik reacties op deze nieuwsbrief, dit kan via uw eigen school of direct via Email. U vindt alle Emailadressen en websites aan het einde van deze nieuwsbrief.

 

Ingrid Luntz-Slooten

Duo-directeur Beatrixschool

Coördinator Comeniusproject

 

www.comeniussafeschool.nl (in het engels)

 

Waarom een Comeniusproject, wat levert het op voor de kinderen. - top

Misschien denken veel nieuwe ouders: "wat is een Comeniusproject nu eigenlijk en wat levert het op voor mijn kind?" Daar wil ik proberen een antwoord op te geven.

Een Comeniusproject is een internationaal project voor basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs dat door de Europese Commissie wordt gesubsidieerd. Er zijn deelnemende scholen en 1 school die de algehele coördinatie op zich neemt. In ons project is dat de Beatrixschool uit Haarlem, Nederland. De gedachte van de commissie is dat kinderen van Europa met elkaar moeten kennis maken.  Er zijn nog grote verschillen in cultuur in de landen van Europa. Door kinderen er, al op jonge leeftijd, kennis van te laten nemen, bevorderen we meer  begrip en respect voor elkaar. Dit is belangrijk voor de toekomst van Europa. Europa wordt steeds kleiner, grenzen vervagen.

Door kennis te nemen van elkaars cultuur zullen er minder vooroordelen komen en is dat niet wat we allemaal willen? Kinderen moeten verder kunnen kijken dan naar de stereotypen die er van de verschillende landen bestaan. Nederland bestaat uit meer dan tulpen, kaas en klompen. Deze stereotypen bestaan voor vrijwel alle landen.

Het Comeniusproject is bij uitstek geschikt om te werken aan een beter begrip voor elkaar en kinderen dichter bij elkaar te brengen. Dat betekent echter niet dat kinderen dan ook letterlijk naar de verschillende landen gaan. Minimaal 3 scholen uit verschillende Europese landen werken aan een gezamenlijk project, waarna de gegevens uitgewisseld worden en vergeleken. Ons project heet “ de veilige school”, het zal duidelijk zijn dat veiligheid het onderwerp is.

In het najaar hebben de verschillende scholen zich gepresenteerd. In maart hebben kinderen van verschillende groepen geïnventariseerd welke problemen er op veiligheidgebied in en rond de eigen school zijn. Die problemen/ onveilige situaties zijn naar de partnerscholen gemaild, compleet met foto's, tekeningen, enz. De kinderen hebben daarna over de problemen van de andere scholen nagedacht en hun oplossing naar de scholen terug gestuurd. De problemen en de oplossingen waren heel origineel. Op dit moment wordt door de kinderen geëvalueerd of de aangedragen oplossingen werken en of zaken opgelost zijn. In de Comeniushoek in de hal kunt u het e.e.a. bekijken.

    

Door drie jaar intensief met elkaar samen te werken leren kinderen heel veel van elkaar.

En het levert de kinderen dan ook daadwerkelijk het e.e.a. op:

¨       Kinderen leren elkaars gewoonten en cultuur kennen, daardoor verdwijnen vooroordelen en … we hopen dat dit doorwerkt in de eigen samenleving.

¨       Het versterkt de Europese eenwording in de toekomst

¨       Kinderen leren nog beter en effectiever gebruik maken van nieuwe communicatietechnieken

¨       Het verbetert het onderwijs op een aantal aspecten;

¨       Het stelonderwijs (kinderen moeten duidelijk zijn in hun verhalen naar andere landen)

¨       Het Engels (die brief schrijven ze dadelijk naar klassen van partnerscholen, engels wordt functioneel)

¨       Ook andere creatieve vakken verbeteren (want je doet nog meer je best als je weet dat je werkstuk naar het buitenland gaat)

 

Voor de onderwijzers betekent het wel meer werk en vaak ook inlevering van vrije tijd, maar het levert ons ook veel op. Bijvoorbeeld een verbreding op onze kijk op het onderwijs. Door te kijken hoe bepaalde zaken in het buitenland aangepakt worden leren we beter relativeren.  Het is ontzettend stimulerend voor onderwijzers om bij elkaar in de keuken te kijken. Het eigen onderwijs krijgt elke keer een enorme opkikker. Nieuwe ideeën opgedaan en benut in de eigen klassensituatie. Ook dit is weer ten gunste van de kinderen. Bovendien verbeteren ook de computervaardigheden van leerkrachten, velen van ons in de verschillende landen hebben hiervoor nascholingscursussen gevolgd.

Ook andere scholen zijn geinteresseerd in ons project. Op dit moment proberen 2 Poolse scholen en een Roemeense school toestemming te krijgen bij dit project aan te haken.

Al met al hoop ik dat u begrijpt dat wij, met onze partnerscholen, van harte werken in dit Comeniusproject.

 

Geschiedenis van onze internationalisering.- top

Ongeveer 13/14 jaar geleden kreeg Jan van Leeuwen een brief in handen geduwd over een wetenschapsweek voor groep 8 in Utrecht waarbij ook Duitse scholen waren betrokken. Deelname aan de week kon gebeuren als de Nederlandse kinderen onderdak boden aan kinderen van de Kalkhugelshule uit Osnabruck. Dat lukte. De week verliep leuk en al snel kwamen we erachter dat we een tegenbezoek konden brengen. Hiervoor werden subsidies verstrekt. Subsidie werd aangevraagd en verleend. Groep 8 ging voor de eerste keer op bezoek in Osnabruck. Er zouden nog 9 bezoeken volgen. De Duitse school kwam bij ons op bezoek, met een programma waarin en ruimte voor leren was en ruimte voor ontspanning (excursies, disco, bezoek zwembad). Deze bezoeken werden gevolgd door een tegenbezoek. Onze Nederlandse kinderen gingen logeren bij “ hun”  Duitse kind. De voertaal was engels.

Het is verschillende malen gebeurd dat als wij op vrijdagmiddag moe en tevreden uit de trein stapten op Overveen dat ouders bij ons kwamen en zeiden: “hij/zij lijkt wel gegroeid”. En dat was ook zo. De kinderen leerden enorm veel van deze bezoeken. Rekening houden met elkaar, gast of gastvrouw/heer zijn, omgaan met verschillen in gezinnen, engels spreken, enz.

 

Op een gegeven moment kwam de Pabo met het verzoek om een groepje Engelse docenten op onze school te komen bekijken. Een van de docenten was de man van een directrice van een klein dorpsschooltje uit de Cotswolds. Hij vertelde dat zij ook wel belangstelling had om onze school eens te bezoeken. Van het een kwam het ander. Verschillende leerkrachten gingen over een weer bij elkaar op bezoek en het resulteerde uiteindelijk in ons eerste Comeniusproject. We hadden via een internationale conferentie een Belgische en een Oostenrijkse school erbij gevonden.

Het project heette “ de school en zijn omgeving”. We werkten over o.a.: hoe is jouw schooldag en hoe de mijne, hoe wonen we, wat is de geschiedenis van je omgeving, wat is de natuur en de geografische kant daarvan en natuurlijk feesten en tradities. Na een jaar haakte ook een Griekse school aan.

Na drie jaar wilden we graag verder gaan, maar subsidie werd slechts voor 3 jaar verstrekt. Zonder subsidie is een dergelijke samenwerking echter niet mogelijk. We hoorden toen dat er misschien mogelijkheden waren om toch door te kunnen gaan als we er een voormalig Oost-Europese school  bij konden vinden.

Via Internet kwamen we met de Zakladni Skola Kobyli in Tsjechië in contact (de enige basisschool die we op dat moment in Tsjechië op Internet konden vinden). De Oostenrijkse school haakte af. Maar weer werkten we drie jaar met veel enthousiasme aan het project. De computermogelijkheden waren een stuk vooruit gegaan en die werden dan ook gebruikt, Email, digitale foto’s, enz. Vertegenwoordigers van de vijf scholen hebben het project afgesloten in mei 2002 in Griekenland.

Het werd tijd om nieuwe partners te zoeken.

Ondertussen hadden een aantal leerkrachten van onze school al deelgenomen aan internationale studiereizen. Deze reizen varieerden in onderwerp van filosofie tot ICT, van tutoren tot leerlingvolgsystemen, van onderwijs in een vreemde taal (meestal engels) tot vertrouwenspersonen. Kortom de onderwerpen van de reizen waren heel divers. Van elke reis kwamen nieuwe impulsen de school in. Mede door studiereizen is ons ICT-onderwijs zoals het is en zonder de studiereizen zou het tutorsysteem en het filosoferen niet bij ons op school zijn.

Ook kregen (en krijgen) we regelmatig internationale groepen bij ons op school. Zo zijn verschillende groepen al bij ons op school wezen kijken naar onze ICT-mogelijkheden en  naar ons kwaliteitssysteem (zorgsysteem).

Tijdens een van die bezoeken kwam een leerkracht uit Engeland bij ons die geïnteresseerd was in verdere samenwerking. Vanuit dat bezoek kwam ons nieuwe Comeniusproject voort. We zochten via Internet scholen erbij. Een Griekse school, een Tsjechische school en nog een Italiaanse school kregen geen toestemming. Gelukkig bleven we met het minimum aan scholen over en konden we beginnen.

Afgelopen oktober waren vertegenwoordigers van de drie scholen in Engeland om de plannen voor dit jaar te maken. In de krokusvakantie gingen vier leerkrachten van onze school ook op bezoek in Engeland. Drie van de vier zijn onze BHV-ers. Ze werden onthaald met o.a. een ontruimingsoefening. Tja, het project gaat nu eenmaal over de veilige school.

Eind april is een eerste evaluatie van dit projectjaar op de Italiaanse school. En volgend jaar gaan we dan met frisse moed weer verder.

 

 

Een korte schets van de deelnemende scholen: - top

De Beatrixschool in Haarlem, Nederland, is een school voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Er zijn ongeveer 320 leerlingen, 12 klassen en 20 (meest parttime werkende) leerkrachten. Er zijn aparte leerkrachten voor extra zorg, muziek en gym. Bovendien zijn er 3 onderwijsassistentes en een conciërge op school.

De school ligt aan de rand van Haarlem tegen de duinen. De school profiteert van zijn unieke ligging door zowel uitstapjes in de stad als wel in de duinen en soms naar het strand te maken.

Als voorhoedeschool hebben we al verschillende jaren de beschikking tot een flink netwerk met computers. Alle leerlingen, van kleuters tot groep 8, werken met deze computers die in de gangen zijn opgesteld. De kinderen kunnen hierdoor heel snel bij de computer om te oefenen, zaken op te zoeken, enz.

Sinds 10 jaar hebben we een Internetverbinding. We waren bij de eerste 10 scholen in Nederland die een eigen website hadden!

De leerlingen doen mee aan allerlei sportwedstrijden die door de gemeente Haarlem georganiseerd worden.  Zo bezoeken we ook musea, theater en concertgebouw.

Door onze jarenlange ervaring met internationalisering zijn we ambassadeurs voor het Europees Platform, ons Nationale Bureau dat de subsidies verleend.

 

 

 

Direzione didattica Statale di san Casciano V.P. from Italy

De Circolo Didattico San Casciano heeft drie scholen in drie verschillende dorpjes in Toscane.

N. Machiavelli Primary school is in S. Casciano V.P;

 

 De andere twee scholen zijn:

 een in Mercatale

en een in Cerbaia.

 

In elk dorp is een aparte kleuterschool. De leeftijd van de kinderen is van 3 tot 11 jaar.

De kleuterschool is vrijwillig voor 3 jaar en de lagere school is verplicht voor 5 jaar. Er zijn ongeveer 1200 leerlingen (lagere school 33 groepen en kleuterschool 15 groepen).

Er zijn 34 kleuterleerkrachten en 70 leerkrachten voor de lagere school. Er zijn speciale leerkrachten voor gymnastiek, engels, ICT, godsdienst en Interne Begeleiding.

Er zijn zeker twee conciërges in elk schoolgebouw.

De scholen liggen in het hart van de wijnstreek Chianti Classico, ongeveer 20 km van Florence.

In elke school is een computerlokaal. Alle leerlingen kunnen daar gebruik van maken, maar alleen onder begeleiding van hun leerkracht.

De school in San Casciano heeft al 5 jaar een Internetaansluiting.

De leerlingen bezoeken musea, het theater en concerten.

 

 

Kirkby Stephen Primary School from England

 

  

Wie was Comenius? - top

Jan Amos Komenský, zoals zijn Tsjechische naam luidt, werd in 1592 geboren in Moravië. Het was in de tijd van de godsdiensttwisten. Na zijn studie theologie en filosofie werd hij in 1618 tot geestelijke  van de Boheemse broederschap gewijd en werd aangesteld als leraar en predikant. De spanning tussen katholieken en protestanten werden zo groot dat de 30-jarige oorlog begon. De protestanten werden in Bohemen onderdrukt. Comenius verloor in die tijd zijn vrouw en 2 jonge kinderen aan de pest. Hijzelf moest vluchten voor de onderdrukking. Zo begon een lange zwerftocht, die pas zou eindigen toen hij in 1656 als vluchteling gastvrij werd ontvangen door een rijke koopmansfamilie in Amsterdam. Hier kon hij zich tot zijn dood in 1670 wijden aan zijn theologisch, filosofisch en pedagogisch werk.

Comenius is in Nederland vooral bekend als pedagoog, maar voor hemzelf was opvoedkunde een voorwaarde voor wat hij noemde: de verbetering van de menselijke dingen.  Hij achtte een juiste opvoeding van de jeugd van essentieel belang.

Hij vond dat alle kinderen onderwijs moesten genieten, arm of rijk, jongen of meisje, blank of zwart. Bovendien vond hij dat er veel plaatmateriaal in het onderwijs komen moest. Vooral bij het leren van vreemde talen vond hij dat belangrijk. Eèn beeld zegt meer dan duizend woorden.

Hij was een voorbeeld voor mensen als Maria Montessori, Fröbel en Pestalozzi. Zijn denkbeelden zijn in stand gebleven tot nu.

Het Comeniusproject doet deze verlichte en zijn tijd ver vooruit zijnde man eer aan.

 

 

Waarom bezoeken leerkrachten elkaars school? - top

In de loop van dit jaar hebben een aantal leerkrachten van onze school de school in Engeland al bezocht.

Samenwerken gaat het makkelijkst als je kent.  Omdat tijdens de jaarlijkse conferenties alleen de directeuren en de coördinatoren elkaar spreken kennen de andere leerkrachten elkaar nauwelijks. Via subsidies van de Nationale Bureaus (Via de Europese Commissie dus) kunnen leerkrachten bij elkaar op bezoek gaan. Deze contacten bevorderen de samenwerking en bovendien is al eerder in deze nieuwsbrief verteld hoe stimulerend het voor leerkrachten is.

Ook volgend jaar zal weer bekeken worden welke mogelijkheden er zijn. Overigens worden veel van deze bezoeken in vakanties gepland, zodat uw kind er zo weinig mogelijk "last" van heeft. Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn (als de andere school bijvoorbeeld ook net vakantie heeft is er geen schoolbezoek mogelijk).

In veel landen is de werkdruk voor leerkrachten hoog. Onderzoek heeft uitgewezen dat leerkrachten die internationaal werken (en zeker als ze de mogelijkheid hebben om elkaar te bezoeken) minder snel uitgeblust zijn. Internationaal bezig zijn is stimulerend.

 

Toekomstplannen - top

We willen proberen om ons project uit te breiden met scholen uit andere landen. De eerste stappen zijn daarvoor gezet. Twee scholen uit Polen, 1 uit Roemenië en onze oude partnerschool uit Tsjechië hebben een aanvraag ingediend om met ons mee te mogen doen. We moeten echter afwachten of zij subsidie toegekend krijgen. De uitslag is hier van pas eind juni 2004.

Dingen die we volgend schooljaar willen gaan doen zijn:

v      Kinderen die enkele veilige schoolontwerpen

v      Vragenlijsten over veiligheid voor kinderen, leerkrachten en ouders

v      Emailcontact tussen kinderen van de verschillende kindercommissies (bijvoorbeeld over pesten)

v      Contact tussen de ouderraden van de verschillende scholen over veiligheid

v      Contact tussen de directeuren van de scholen om de risico’s i.v.m. veiligheid te analyseren

v      Het herhalen van de cyclus zoals die in maart/april dit schooljaar is gebeurd.

v      De website verder uitwerken.

Email en websites - top

 

Kirkby Stephen Primary School

Nateby Road

Kirkby Stephen

Cumbria

CA 17 4 AE

England GB

Telefoon:  00 44 17683 71387

Email: head@kirkbystephen-pri.cumbria.sch.uk

Website: www.kirkbystephenpri.org.uk

 

Direzione didattica Statale di san Casciano V.P.

Via Empolese 14

50026 San Casciano V.P.

Florence

Italy

Telefoon: 00 39 055 820 171

Email: elementaire_machiavelli@tin.it

Website:

 

Beatrixschool

Blinkertpad 3

2015 EX Haarlem

Holland

Telefoon: 00 31 23 5242255

Email: info@beatrixschoolhaarlem.nl

Website: www.beatrixschoolhaarlem.nl