Bezpečná škola

Comenius - zpravodaj

listopad 2004

 

Rodiče, učitelé, vy všichni, které zajímá náš projekt,

 

     před vámi leží zpravodaj Comenius – projektu „Bezpečná škola“. Domníváme se, že by bylo dobře, abyste vy, jako rodiče či jinak zainteresované osoby, byli informováni o našem projektu

– o tom, čím se zabývá, jak probíhá a kdo na něm vůbec pracuje. Projekt je vždy na 3 roky a musí se na něm podílet nejméně 3 školy ze tří různých zemí.

 

     Jsme velmi potěšeni skutečností, že naše „stará“ partnerská škola z České republiky (spolupra-covali jsme již na projektu Evropské děti se poznávají na dálku) se může i tentokrát s námi podílet na dalším projektu. K našemu velkému překvapení jsme „dostali“ ještě dalšího – úplně nového partnera – školu z rumunského města Braila. V současnosti tedy na projektu Bezpečná škola pracují 4 školy: 1. Beatrixschool, Haarlem, Nizozemí

              2. Kirkby Stephen Primary School, Kirkby Stephen, Anglie

              3. Základní škola Kobylí, Česká republika

              4. Scoala Tichilesti, Braila, Rumunsko

 

 

S italskou školou, která se projektu účastnila loni, zůstáváme v kontaktu .

5. Direzione didattica Statale di san Casciano V.P., San Casciano, Toscane, Italie

 

 

Ingrid Luntz-Slooten

Duo-directeur Beatrixschool

Coőrdinator Comeniusproject

 

www.comeniussafeschool.nl 

 

 

 

Jaký užitek mají děti z Comenius – projektu

     Možná se mnozí „noví“ rodiče ptají – co je to vlastně ten Comenius – projekt, co obnáší, co z něho moje dítě má, k čemu je to dobré? Pokusím se Vám odpovědět. (Zde je zmíněna osobnost

J. A. Komenského – nám ji snad netřeba zvlášť připomínat ....)

     Comenius – projekt je mezinárodní projekt pro základní a střední školy a podléhá Evropskému výboru.V projektu je zapojena jedna škola koordinátorská a nejméně dvě účastnické. V našem projektu je koordinátorskou školou Beatrixschool v Nizozemí. V pozadí je myšlenka, že evropské děti by se měly vzájemně seznamovat, poznávat. Ještě stále je mnoho rozdílů v kulturách jednotlivých zemí v Evropě. Tím, že dětem umožníme uvědomit si tento fakt v mladém věku, podpoříme jejich vzájemné porozumění a úctu. Je to velmi důležité pro budoucnost Evropy. Evropa se stává menší, hranice se stírají. Vzájemným seznámením se s jinými kulturami ubude předsudků a to je to, oč tu jde. Děti musí vidět víc a dál, než jen stereotypy, které existují ve všech našich zemích. Například Nizozemí je určitě víc než jen tulipány, sýr a dřeváky.

Práce na Comenius - projektu je vhodným prostředkem k vzájemnému pochopení a přiblížení se. Na projektu pracují nejméně tři školy z různých evropských zemí. Výsledky si budou vzájemně posílat a děti je mohou porovnávat. Název našeho projektu je „Bezpečná škola“, jeho tématem je tedy bezpečnost. Intenzivní tříletou prací se tak děti o sobě mnoho dozví a to je pro ně jistě velkým přínosem.

Význam projektu lze shrnout takto:

- Děti se mnoho naučí o zvycích a kultuře a tím zmizí spousta předsudků. My doufáme, že to bude mít dobrý vliv na naši společnost.

- Napomáhá evropskému sjednocení.

- Děti se naučí lépe a efektivně využívat moderní komunikační technologie.

- Další aspekty vzdělávání: - psaní článků (děti si musí ujasnit, co chtějí sdělit)

                                            - aktivní užívání angličtiny

                                            - zlepší to úroveň ostatních „tvořivých“ předmětů (děti se více

                                              snaží, když vědí, že jejich výtvory se budou posílat do zahraničí)

Práce na projektu znamená  pro učitele mnoho práce navíc, zejména v jejich volném čase,

ale i pro ně má svůj význam. Například poskytuje širší pohled na vzdělání. Způsob práce učitele viděný v jiných zemích můžeme srovnávat s naším výchovným a vzdělávacím systémem. Je velmi podnětné nahlédnout „do jiné kuchyně“. Jejich vlastní učitelská práce získá nový rozměr. Nové nápady mohou používat ve svých vlastních třídách, při  práci, což je dobré zase pro děti.

 

Plány pro letošní rok

- prostřednictvím dotazníků pro žáky a jejich rodiče zmapovat „bezpečnostní situaci“ v naší škole

  (zda a proč se naše děti cítí / necítí bezpečně, kde, kým nebo čím se cítí ohroženi apod.)

- vyhodnotit návrhy, jak problémy řešit, jak předcházet rizikům; role žáků, učitelů, rodičů ...

- výsledky rozeslat partnerským školám

- porovnat analýzy jednotlivých partnerských škol

- vypracovat návrhy řešení daných problémů – opět rozeslat partnerským školám

(navíc vytvořit prezentaci školy na webových stránkách, e-mailová korespondence mezi jednotlivými školami – žáky – na téma život v naší škole apod.)

  

Malý průvodce po našich partnerských školách

 

Beatrixschool v Haarlemu je škola pro děti od 4 do 12 let. Má 320 žáků, 12 tříd a 20 učitelů (většina z nich na částečný pracovní úvazek), dále pak 3 asistenty a vychovatelku (pečovatelku). Škola se nachází na okraji Haarlemu a její výhodná poloha blízko moře poskytuje možnost výletů a exkurzí nejen do města (muzea, divadlo), ale i k zmíněnému moři, na pláž.

Jako pilotní škola pro výuku IT máme počítačovou síť s více než 60 computery; ty jsou umístěny na chodbách a všechny děti k nim mají snadný přístup. Víc než 10 let jsme napojeni na Internet, byli jsme jednou z prvních deseti škol v Holandsku, které měly vlastní webovou stránku!

Naši žáci se účastní různých sportovních zápasů, organizovaných městem Haarlem. Navštěvujeme muzea, divadla, koncerty. Díky našim dlouholetým zkušenostem s mezinárodní spoluprací jsme byli Holandskou národní agenturou požádáni, abychom se stali ambasadory pro mezinárodní spolupráci.

 

Kirkby Stephen Primary School v Anglii leží v malém údolním městečku v turisticky přitažlivé jezerní oblasti (Lake District). Cestovní ruch je velmi významným faktorem v místní ekonomice této zemědělské krajiny s ovčími a mlékařskými farmami a s nejrůznějšími drobnými průmyslovými podniky. Žáci navštěvující tuto školu pocházejí přímo z městečka samotného, ale i z okolních vesnic, což znamená vcelku vysoký počet dětí, které sem dojíždějí autobusem. Škola má 216 žáků (4 – 11 let, v každém ročníku jedna třída) a 20 učitelů. Škola se nachází v poměrně uzavřené oblasti severní Anglie a během posledních několika let si našla kontakty se školami v Holandsku, Itálii, Polsku, Rumunsku a Rusku. Škola si uvědomuje význam neustálého rozšiřování zkušeností a získávání poznatků (pro děti i dospělé), a tak nedávno byla po 2 týdny „hostitelkou“ skupiny italských studentů, na studijní návštěvě zde pobyli i učitelé z Beatrixschool. Tyto kontakty se mohly rozvíjet díky velkým investicím do informačních technologií a zaváděním nových vyučovacích metod.

 

Scoala Tichilesti, Braila, Rumunsko

 Tato škola leží v oblasti Braila, v jihovýchodní části Rumunska. Vesnice Tichilesti je od města Braila vzdálena asi 20 km. Zemědělci z Tichilesti mají malé farmy, kde chovají ovce, krávy, vepře a na polích pěstují obiloviny a zeleninu. Škola byla založena v roce 1840, má dlouhou historii, její žáci získávají mnoho cen a diplomů v různých soutěžích (rumunština, matematika, biologie, sport). 

 

 

 

 

 

Dnes školu navštěvuje asi 320 žáků v 19 třídách (1. stupeň – děti 7 – 11 let, 2. stupeň – děti 11 – 15 let) a pracuje zde 20 učitelů. Škola má fyzikální a biologickou laboratoř a tělocvičnu. Vyučování probíhá dopoledne i odpoledne. Na 1.stupni učí učitel všechny předměty (kromě cizích jazyků a náboženství), na 2. stupni učí každý učitel svůj předmět. 2. stupeň se zakončuje závěrečnými zkouškami, vypracovanými ministerstvem školství. 

Absolventi obdrží diplom, který je opravňuje skládat zkoušky na střední školu.

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

Ingrid Luntz – Slooten

hlavní koordinátorka projektu

 

 

 

Projectsite

www.comeniussafeschool.nl

 

Kirkby Stephen Primary School

Nateby Road

Kirkby Stephen

Cumbria

CA 17 4 AE

England GB

Telefoon:  00 44 17683 71387

Email: head@kirkbystephen-pri.cumbria.sch.uk

Website: www.kirkbystephenpri.org.uk

 

Direzione didattica Statale di san Casciano V.P.

Via Empolese 14

50026 San Casciano V.P.

Florence

Italy

Telefoon: 00 39 055 820 171

Email: elementaire_machiavelli@tin.it

Website:

 

Zakladni Skola Kobyli

Skolni 661

691 10 Kobyli

Tsjechie

Telefoon: 00420 519 431 147

Email: skola@zskobyli.cz

Website: www.zskobyli.cz

 

Scoala Tichilesti

69

RO-6167 Braila

Roemenie

Telefoon: 004000000 402 396 21000

Email: sctichilesti2004@yahoo.com

Website:

 

Beatrixschool

Blinkertpad 3

2015 EX Haarlem

Holland

Telefoon: 00 31 23 5242255

Email: info@beatrixschoolhaarlem.nl

Website: www.beatrixschoolhaarlem.nl