UITSLAG EUROPESE VRAGENLIJST OVER VEILIGHEID OP SCHOOL

                                                                                  o.b.s. Beatrixschool Haarlem           december 2004                     

Vragen

(bij ouders “mijn kinderen”i.p.v. “ik)

 

percentages

--        nee     -

percentages

+    ja ++

1. Ik voel mij op school veilig genoeg, wie ik ben,wat ik geloof,mijn mening,gaan en staan waar ik wil, te kunnen kiezen

 

 

 

 

 

negatief bij l.l.: geloof , mening geven, kunnen kiezen

groep 6

0

10

57

33

 

groep 7

0

9

47

38

 

groep 8

0

3

54

43

 

gr.6-7-8

0

7

53

40

negatief bij ouders: kunnen kiezen (1x)

ouders

0

3

60

37

2. Ik voel mij veilig  in of op klas-schoolgebouw- andere lokalen,schoolplein, buurt

 

 

 

 

 

 

negatief bij l.l.: schoolplein, buurt van de school, andere lokalen

groep 6

0

7

67

26

 

groep 7

0

10

45

45

 

groep 8

0

12

55

33

 

gr. 6-7-8

0

10

58

32

negatief bij ouders: buurt (1x)

ouders

0

3

55

42

3. Ik voel me veilig op school, omdat school let op regels, hulp bij o.a.,pesten,geweld discriminatie

.

 

 

 

 

 

negatief bij l.l.:  hulp als je het vraagt,let op de regels, geweld en pesten

groep 6

0

20

50

30

 

groep 7

3

6

48

43

 

groep 8

0

20

60

20

 

gr. 6-7-8

1

15

53

31

negatief bij ouders: pesten en geweld(3x) hulp vragen (2x)

ouders

0

6

56

38

4. Ik voel me onveilig op school door,leerlingen.,leerkrachten, andere schoolpersoneel, leerlingen  andere school.

 

 

 

 

 

negatief bij l.l.: leerlingen,  leerlingen van een andere school

groep 6

35

50

15

0

 

groep 7

50

35

9

6

 

groep 8

60

25

10

5

 

gr. 6-7-8

38

37

11

4

negatief bij ouders: leerlingen en leerlingen andere school 3 tot 4 x

ouders

40

46

10

4

Vragen

(bij ouders “mijn kinderen”i.p.v. “ik)

 

percentages

--        nee     -

percentages

+    ja ++

5. Ik voel me onveilig op school door uitschelden,dreigen,vernielen,pesten,(sexueel geweld, wapen,discriminatie,

 

 

 

 

 

negatief bij l.l.: uitschelden, vernielen, pesten, geweld (wapen kan ook stok zijn)

groep 6

35

35

30

0

 

groep 7

50

38

12

0

 

groep 8

45

40

10

5

 

gr. 6-7-8

42

38

18

2

negatief bij ouders: dreigen met woorden, vernielen,slaan/schoppen( 3tot 5x), schelden,uitsluiting (2x)

ouders

48

43

6

3

6. Ik word op school gepest om uiterlijk,kunnen,afkomst,spreken,schrijven/praten

 

 

 

 

 

 

negatief bij l.l.: uiterlijk, wat je kunt

groep 6

85

12

3

0

 

groep 7

60

34

6

0

 

groep 8

65

30

5

0

 

gr. 6-7-8

70

25

5

0

negatief bij ouders: uiterlijk en wat je kunt (2x)

ouders

63

31

6

0

7. Ik maak het voor anderen onveilig door uitschelden, bedreigen, vernielen, uitsluiten ,pesten. geweld, wapen, discriminatie

 

 

 

 

 

negatief bij l.l.: geen

groep 6

85

12

3

0

 

groep 7

70

27

3

0

 

groep 8

70

30

0

0

 

gr. 6-7-8

75

23

2

0

8. Voor anderen maak ik het veilig en prettig op school door respecteren, aardig zijn, school/klassenregels, veiligheidsregels, vriendelijke manier...

 

 

 

 

 

negatief bij l.l.: geen

groep 6

0

3

40

57

 

groep 7

0

0

50

50

 

groep 8

0

0

65

35

 

gr. 6-7-8

0

1

52

47

 

Vragen

(bij ouders “mijn kinderen”i.p.v. “ik)

 

 

nee

Percentages ja

      ±            +          ++

9. De sfeer in onze klas is veilig voor je,respect voor elkaar,complimenten bij goed doen, niet afpakken maar vragen, normaal om vragen te stellen en kritiek te geven

 

 

 

 

 

negatief bij l.l.:

groep 6

0

20

50

30

 

groep 7

6

20

40

34

 

groep 8

3

35

50

12

 

gr. 6-7-8

3

25

47

25

negatief bij ouders: respect (4x), vragen en kritiek (2x)

ouders

3

6

41

50

10. Bij ruzie en pesten kun je nee of stop zeggen,anderen zeggen stop, de leerkracht helpt, oplossen zonder geweld

 

 

 

 

 

negatief bij l.l.: als je nee of stop zegt, stoppen ze

groep 6

3

37

30

30

 

groep 7

15

30

40

15

 

groep 8

5

35

45

15

 

gr. 6-7-8

8

34

38

20

 

-          Bij de ouders en de aparte groepen betekent 3% ongeveer 1 leerling of ouder. Bij de groepen 6-7-8 gezamenlijk klopt het percentage met het leerlingenaantal.

-          Bij vraag 8 en 9 is er geen ouderscore. Deze was niet in de oudervragenlijst opgenomen.

-          Bij vraag 9 en 10 is  de - - score eraf gehaald. Deze was n.l. Wel is er een ± score.

-          Vraag 4 is af en toe verkeerd ingevuld, omdat er negatief beoordeeld moest worden.

 


 

Opmerkingen bij de uitslag van ouderenquęte over veiligheid

 

1. Welke typen van gedrag en veiligheidszaken zijn volgens u het grootste probleem van de school?

-          onveilig gevoel jongste kleuters door gedrag andere kleuters.

-          Agressie (xxxx)

-          Overvolle gangen

-          Pesten (xxxxx)

-          Verkeerssituatie, parkeergedrag (xxxxx)

-          Niet mee mogen doen met spelletjes (xx)

-          Uitlachen als je iets fouts zegt

-          Gedrag van derden,hangjongeren (xx)

-          Groepsgrootte (xx)

-          Vernieling (xx)

-          Gedragsproblemen enkele leerlingen

-          Gedrag van ouders

 

2.

Wat denkt u dat de leerkrachten zullen zeggen, dat het grootste probleem is op het gebied van veiligheid op school?

a)      in de klas

-          geen respect (xxx)

-          niet luisteren

-          Pesten (xxxxx)

-          Brand (xx)

-          Dreigementen tussen l.l.

-          Groepsgrootte (xx)

-          Teveel in te kleine ruimte

-          Door drukte weinig contact

 

b)      op school

-          geen respect (xxx)

-          Hangjongeren  (xx)

-          Pesten (xxxx)

-          Ongelukken op het schoolplein

-          Vechten op het schoolplein

-          Vluchtwegen i.v.m. brand

-          Verkeersveiligheid

-          Te snel oordelen over kinderen door leerkrachten

-          Preventief programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling

-          Vernieling (xx)

-          Stelen

-          Uitsluiting

-          Lichamelijk geweld

-          Het nieuwe klimrek

-          Te  grote school

 

 

3.   Grootste probleem betreffende leerlingengedrag en veiligheid?

-          Pesten (xxxx)

-          geweld en ruzies

-          geen respect voor de leerkrachten (xx)

-          Normen en waarden

 

4. ’s Avonds niet veilig naar school

-          hangjongeren (xxxxx)

-          te donker (xxx)

5. oplossingen

-          aanspreken hangjongeren (x)

-          meer verlichting (xxxxxx)

-          extra vluchtdeuren in de klas.

-          Klassikaal pesten behandelen

-          Meer begeleiding jongere kinderen

Verbod onbevoegden

6.   Uw hulp om het prettiger en veiliger te maken voor uw kind.

-          Erop wijzen problemen met de mond op te lossen

-          Pesterijen melden + serieus ernaar luisteren (school en ouders) (xx)

-          Niet pesten of uitlachen, behulpzaam zijn (xx)

-          Respect tonen (xx)

-          Goede communicatie

-          Gezamenlijke schoonmaakactiviteiten

-          Leren niet te snel te oordelen

-          Regels aanhouden

-          Verbod voor onbevoegde op het schoolplein

-          Zaken bespreekbaar maken

-          Juiste normen en waarden uitdragen

 

 

 

7. Bereid om met de directie te praten. Peter Hoogeveen  Tanja Wilhelm  Fredriek Voskem Inez Krol H.E. Groeneveld
Conclusie:

 

Over het geheel valt het op de Beatrixschool wel mee met het gevoel van veiligheid in de klas door de leerlingen en de ouders van de leerlingen. De leerlingen reageren over het geheel positief, vooral over zichzelf. Ondanks de geringe respons van ouders komen de precentages vaak in de buurt van die van de leerlingen. Wel blijft aandacht geboden voor de volgende zaken:

-          respecteren van elkaars mening

-          maatregelen nemen bij agressie in de school en juist ook op het schoolplein

-          meer het gevoel geven, dat de leerkracht je helpt

-          pesten, uitsluiten van de ander

 

N.a.v. de reacties van de ouders op de losse vragen zullen we ook aandacht geven en oplossingen proberen te krijgen voor :

- verlichting bij school (inmiddels lamp hersteld op de kleuterwei), agressie vooral op en rond het schoolplein, verkeersveiligheid (wie o wie wil verkeersouder van de ouderraad worden??), respect en normen en waarden. Met een aantal zaken zullen we moeten leren leven, zolang het niet uit de hand loopt, zoals b.v. het parkeren, de hangjongeren, het leerlingenaantal, de “stille”omgeving

 

We denken dat het opstellen van een bescheiden veiligheidsplan met o.a. een pestprotocol voor de school mede kan bijdragen aan een veiliger gevoel. Door het bestuur van openbaar primair onderwijs Haarlem zal hiervoor een bovenschools raamplan opgesteld worden, dat aangepast zal worden voor de Beatrixschool.

 

Alle leerlingen van groep 6-7-8, de betrokken ouders, worden hartelijk bedankt voor het invullen van de enquęte. Onze resultaten zullen we vergelijken in ons Comeniusproject  “The safe school” met die van de scholen in Engeland, Tsjechië, Roemenië en Italië.

 

Ingrid Luntz-Slooten en Jan van leeuwen